Pandemia COVID-19 - najwaniejsze informacje


Poniżej przedstawiamy informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie - zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Diagram prezentujący ścieżki postępowania od momentu podejrzenia wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
-->LINK

Kluczowe kryteria /przesłanki, które bierze pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydający opinie o zmianie trybu nauczania
-->LINK

Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka
-->LINK

Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu
-->LINK

Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną
-->LINK

Prezentacja: Bezpieczny powrót do szkół - działania MEN, GIS i MZ w przygotowaniu organizacji roku szkolnego 2020/2021 w warunkach epidemii
-->LINK

Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii
-->LINK

Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków
-->LINK

Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich
-->LINK

Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku
-->LINK

Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczycieli
-->LINK

Q&A – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi
-->LINK