Aktualności |  Kącik porad dla rodziców


Wasze dziecko spędza w przedszkolu kilka godzin dziennie. Pedagodzy w nim zatrudnieni są kompetentni, opieka nad dziećmi to przecież ich zawód. Nie próbujcie jednak jako rodzice ich naśladować, animując dziecku domowe popołudnia.

Istnieje różnica pomiędzy instytucją a rodziną, rodzicem a personelem, pedagogiką a wychowaniem. To przy Was dziecko uczy się jak żyć w rodzinie – zaproście je do wspólnej obsługi domu, powierzcie obowiązki na miarę możliwości, stwórzcie rodzinne rytuały. Bądźcie blisko zarówno dziecka, jak i własnych potrzeb, w ten sposób zyskacie przestrzeń do bycia dorosłym, a dziecko możliwość doświadczania czegoś takiego, jak potrzeby i granice innej osoby. To nieodzowny element kompetencji społecznych.