Rozkład dnia w przedszkolu

 

6.30 - 8.00 - dzieci przychodzą do przedszkola, zabawy swobodne służące realizacji pomysłów i kreatywności dzieci, zabawy ogólnorozwojowe

8.15 - 8.20 - przygotowanie do śniadania

8.20 - 8.45śniadanie

8.45 - 9.00 - zabiegi higieniczne (mycie zębów)

9.00 - 10.30 - zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN

10.30 - 11.50 -  zajęcia plastyczne rozwijające sprawność manualną, rozwijanie twórczego myślenia, spacery, zabawy na świeżym powietrzu

11.50 - 12.00 - przygotowanie do obiadu

12.00 - 12.30obiad

12.30 - 12.45 - zabiegi higieniczne (mycie zębów)

12.40 - 14.15 - odpoczynek dzieci: leżakowanie, słuchanie bajek lub słuchowisk dla dzieci, słuchanie muzyki

14.15 - 14.30 - przygotowanie dzieci do popołudniowej aktywności

14.30 - 14.45 – podwieczorek

14.45 - 17.00 - zabawy i gry dydaktyczne, zajęcia indywidualne, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, rozchodzenie się dzieci do domu